Endokrinologie úvod

Endokrinologie a vnitřní lékařství

Privátní lékařská praxe je provozována od roku 2003. Poskytujeme odbornou lékařskou péči a konzultační poradenské služby v oboru endokrinologie  a vnitřního lékařství. 


V ordinaci využíváme moderní přístrojové vybavení včetně sonografického přístroje s Dopplerovským systémem. Provádíme odběry tkáně  štítné žlázy tenkou jehlou pod sonografickou kontrolou a zajišťujeme vyšetření  těchto vzorků ve specializované laboratoři.

Pacientům s kolísavým krevním tlakem provádíme tzv. Holterovské vyšetření krevního tlaku, při kterém je pacient monitorován a měřen v pravidelných intervalech v průběhu 24 nebo 48 hodin. 

V indikovaných případech vyšetřujeme aktivitu srdce pomocí EKG. 

Zajišťujeme odběry krve na vyšetření nejen v rozsáhlé síti odborných laboratořích po celé Praze, ale i po celé ČR. Respektujeme volbu a možnosti pacienta. U vysoce specializovaných vyšetření pečlivě volíme odběrová pracoviště. 

Objednáváme k vyšetření nebo ke konzultaci v přesně stanoveném termínu s minimální čekací dobou na základě předchozího telefonického kontaktu. 

Poskytujeme vyšetření na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobě spolupracujeme s centry reprodukční medicíny. Věnujeme se zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a onemocněním štítné žlázy v souvislosti s těhotenstvím.

Součástí našich služeb jsou vyšetření a konzultace na vlastní žádost osob bez úhrady zdravotní pojištovnou. Zde jsou převážně požadovaná vyšetření štítné žlázy před plánovaným těhotenstvím k odhalení skryté "tzv. latentní" poruchy štítné žlázy, která by mohla bránit otěhotnění, nebo by mohla být rizikovým faktorem pro zdárný průběh těhotenství. V případě zjištěné odchylky navrhujeme další postup a léčbu.

Poskytujeme péči i pacientům, kteří nejsou plátci zdravotního pojištění.

Za Jalovým dvorem 7a/1949
142 00 Praha 4, Krč
tel: +420 241 471 929
email: info@medisark.cz

MEDISARK, s.r.o. Endokrinologie PrahaMEDISARK, s.r.o. Endokrinologie PrahaMEDISARK, s.r.o. Endokrinologie PrahaMEDISARK, s.r.o. Endokrinologie PrahaMEDISARK, s.r.o. Endokrinologie Praha
MUDr.Ivana Kubrová - lékařská praxe v oboru endokrinologie a vnitřního lékařství Praha
Login

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting