Zdravotnický personál

MUDr. Ivana Kubrová odborný endokrinolog a internista

MUDr. Ivana Kubrová odborný endokrinolog a internista

Dosažená specializace v oboru vnitřního lékařství a endokrinologie, licence České lékařské komory a osvědčení o specialisované způsobilosti lékaře v oboru endokrinologie a vnitřního lékařství vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.Absolvované praxe: internista a endokrinolog na lůžkovém i ambulantním oddělení II. interní kliniky FN Královské Vinohrady v Praze l0, dále v lůžkové i ambulantní části v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4. Od roku 2003 samostatná privátní praxe.


Eva Vacková - registrovaná zdravotní sestra

Eva Vacková - registrovaná zdravotní sestra

Držitelka Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra vydaného Ministerstvem ČR.
Letitá praxe na II. interní klinice, práce na metabolické jednotce, od roku 2003 samostatná práce v privátní praxi.


MUDr.Ivana Kubrová - lékařská praxe v oboru endokrinologie a vnitřního lékařství Praha
Login

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting