Aktuality a informace

Aktuality a informace

On-line objednání receptu a žádanky

On-line objednání receptu a žádanky
Naši registrovaní pacienti mají možnost objednat si on-line recept nebo žádanku na odběry krve.
V takovém případě prosíme svůj požadavek zašlete na endoamb@seznam.cz 
Při zasílání požadavku prosíme uvést jméno, rodné číslo, číslo pojišťovny a jakým způsobem si recept nebo žádanku převezmete.
Převzetí je možné osobně, pokud pověříte převzetím blízkou osobu prosíme informujte nás, kdo recept vyzdvihne. Recept lze zaslat poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu. Platnost receptů od dne vypsání je 14 dní. Zaslání receptů, žádanek není zařazeno mezi úkony hrazené ze zdravotního pojištění, proto zde při vyšetření uhradíte poplatek 50,- Kč.


Sdělování výsledků provedených vyšetření

Sdělování výsledků je možné pouze po předchozí domluvě! Výsledky provedených vyšetření předáváme e-mailem: endoamb@seznam.cz  nebo telefonicky mezi 12.00 až 12.30 v pondělí, úterý, čtvrtek.


Příjem nových pacientů a objednávání dispensarizovaných pacientů

Nové pacienty přijímáme dle aktuální obsazenosti ordinace. Pacienti nás mohou kontaktovat telefonicky ( +420 241 471 929 ) nebo emailem (endoamb@seznam.cz,
Pro urychlení komunikace prosíme nové pacienty o sdělení kontaktního telefonního čísla, základního zdravotního problému a zdravotní pojišťovny. U nás již léčení a sledovaní pacienti nás kontaktuji k rezervaci kontrolního termínu vyšetření s 3 měsíčním předstihem !!! Pacienty po operacích, těhotné pacientky a pacienty k provedení punkce štítné žlázy objednáváme individuálně dle potřeby.

Nepřítomnost 

Dne  19.7. 2020  neordinujeme 
V případě  akutních stavů  kontaktujte  MUDr.Lindnerovou telefon : 272 655 448   
Adresa  Praha 4.  Božkovská 2967/4 ,
Aktuální provoz ordinace - pandemie Covid

S ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci  omezujeme  provoz ordinace. 
Jsme přítomni v ordinačních hodinách,aby jste s námi mohli konsultovat zdravotní  obtíže a abychom Vám mohli naplánovat  vyšetření dle Vašeho aktuálního zdravotního stavu se zajištěním vyšetření   bez čekací doby v čekárně s ostatními pacienty.

Pokud nemáte akutní zdravotní obtíže, zrušte  své plánované vyšetření  na  říjen  včas telefonicky  tel. 241471929, nebo emailem endoamb@seznam.cz., abychom uvolněné termíny  využili  pro akutní  pacienty.
Využijte  pro zasíílání výsledků krevních testů a receptů elektronickou komunikaci.

Noví pacienti, kteří mají doporučení od lékaře na  endokrinologické vyšetření  a ještě nemají zajištěnou péči, prosíme, je-li možné o elektronické zaslání doporučení, nálezů a výsledků  krevních testů , včetně telefonického kontaktu, abychom se domluvili na optimálním postupu k zajištění   péče.

Informace  pro těhotné  pacientky: 
 l . včas nás  informujte  o svém  těhotenství 
2. odběry krve  koordinujte současně  s odběry krve,které  jsou plánované na gynekologiii ( k odběru lze přiložit  i naši žádanku)  
3. provozně budeme oddělovat  ordinační hodiny pro těhotné  a ordinační hodiny pro ostatní pacienty.


Prosíme  sledujte naše stránky, s ohledem na neustále se vyvíjející epidemiologickou situaci.


Provoz ordinace prosinec 2020

Provoz ordinace omezen s ohledem na pandemii
Vyšetření pouze po předchozí domluvě

18.12. neordinujeme
při akutních obtížích kontaktujte zastupujícího lékaře:
MUDr.Zdeňka Lindnerová tel: 272 655 448
Božkovská 2967/4 Praha 4

21.12. neordinujeme
při akutních obtížích kontaktujte zastupujícího lékaře:
MUDr.Norbert Fryček ,tel . 261 006 298
Poliklinika Budějovická - Medicon
Antala Staška 80 , Praha 4

22. a 23.12. ordinace od 9.00 do 11.30
28. až 30.12 ordinace od 9.00 do 11.30


od 31.12 do 3.1 neordinujeme

V době nepřítomnosti včetně dnů pracovního volna a svátků
v případě akutních život ohrožujících stavů se obraťte
nejbližší lékařskou pohotovostní službu  nebo na  interní kliniku v místě pobytu


+420 241 471 929