Smluvní zdravotní pojišťovny

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny

MEDISARK s.r.o. má uzavřené smlouvy se zdravotními pojištovnami. Předmětem smluv je seznam výkonů, které konkrétní zdravotní pojištovna hradí v plném rozsahu .
V případě, že daný výkon není součástí seznamu hrazených výkonů nebo je nadlimitní, pacient si jej hradí sám dle platného ceníku.


Smluvní vztah s pojišťovnami:

111 Všeobecná ZP ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová ZP
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna ZP
333 Pojišťovna VZP a.s.

+420 241 471 929